LEO DRAXLER SOCHAR


modráky

Leopold Draxler, narozen 17 Brezna
1939 ve Vídni, Rakousko

do roku
1969 pracoval jako kameník, pak jako sochar na volné noze.

1974 Spoluzakládá Vídenský umelecký spolek ("Wiener Künstlerkreis")

1977 Zakládá Modenskou galerii umení "Modena Art Gallery" spolecne s malírem Herbert W. Herrgöth

do roku 1986 Pracuje ve Vídni, porádá výstavy a prodejní výstavy

od roku 1986 Vydává se na cesty za umením. První zastávkou je Carrara (Torano, Itálie). Pracuje zde spolecne s Janos Strike v mramorovém lomu na svých vlastních sochách.

1987-1990 Druhou zastávkou je Izmir-Tire v Turecku. Pracuje na zakázkách pro atelier v Tire, tvorí velké sochy z mramoru, malé plastiky z onyxu.

od roku 1991 Opet pracuje ve vídenském ateliéru

od roku 1993 Zakládá " Atelier Künette", poráda ruzné výstavy pro jiné umelce

1996 Zahajuje zivotnß projekt „Mluva rukou„ („Handzeichen„) v Nemecku (Galerie "„Freie Kunst") a v Dánsku (Interart 96)

1997 Výstavy v Domu Wittgenstein (Víden ), lázních Loipersdorf (Stýrsko) a na radnici v St. Tropez (Francie)

1998 umelecké výstavy "Art View& Performace" (Salzburg, Bergheim).

1999 Úèast na "Grand prix d´art de la ville de Brignoles" ve Francie.

"Vitale Philusionen" Brüssel / Belgien; Heizhaus Vidni; ArtView & Performance"(Salzburg/Bergheim),

2000 Úèast na "Grand prix d´art de la ville de Brignoles" ve Francie.

>>>
2000 - 2005

 

Wiener Künstlerkreis 1974

 

Modena Art Galerie mit H.W. Herrgöth 1977

     

VYPOVED'

"Leo Draxler je od základu uprimný,otevrený èlovìk. Nemìl jednoduchou a lehkou cestu zivotem. Desetiletí se do slova a do písmene prokousával tvrdou prací na sobì a svém umìní. Jeho jemný smysl pro humor a dobrý rozum pomáhá v kritickych casech vzdy lidsky a prátelsky. Svoji pravdu, svoji nelibost, svùj satirický protest zvýraznuje v rùzných zpùsobech, v rozdílných umìleckých výtvorech. Ve výberu materiálu kombinuje rùzné stylové smìry a rozumì si vypùjcuje z antiky. Jeho kulturne filozofická tvorivost je v této forme v umeleckých dejinách nesrovnatelná."

K D WIBMER
Expert en art / Paris

CLENSTVI
Kunstverein "Atelier Künette", Wildbadg. 1, A 1210 Vienna
 

   
DOMAINE D'ACTIVITÈ
Sculpture pierre, bois, métall, etc.; peintre;
 
AUSSTELLUNGSERGÄNZUNG